Těšínské divadlo

Architektonická studie, projektová dokumentace

Projekt rekonstrukce Těšínského divadla zahrnuje stavební a realizační dokumentaci, která řeší vybrané prostory přístupné návštěvníkům, hlavní sál či zázemí pro herce a zaměstnance a architektonický návrh vnitřních prostor Těšínského divadla s přesahem do realizačního stupně projektové dokumentace.

Původní návrh byl vypracován architekty Zdeňkem Vávrou a Jaroslavem Černohorským. Konstrukčně byla budova navržena jako železobetonový skelet s výplňovým zdivem. Objekt se skládá ze dvou křídel. Každé z nich je v exteriéru formováno podle svého účelu. Divadelní část zahrnuje hmotu sálu, který je obklopen provozními a komunikačními prostory. Na jejím protilehlém konci převyšuje hmota provaziště horizontální linii střechy. Podobně i její protilehlý konec je převýšen kupolí observatoře. Fasády jsou rytmizovány rytmem pilastrů vysokého řádu s vnitřním travertinovým obkladem.

Všechny navržené prvky se snaží doplnit stavbu či jí navrátit její prostornost a serióznost s ohledem na její historickou hodnotu a původní architektonickou myšlenku. To vše s důrazem na soudobé požadavky technického i estetického charakteru.

Hlavní vizuální ideou je snaha o prosvětlení prostoru a jeho odlehčení užíváním bílé barvy a velmi světlých zemitých odstínů s užitím světlých dřevěných dekorů pro navození osobnější atmosféry a v neposlední řadě nerezových detailů, které jsou charakteristickým materiálem pro daný architektonický styl budovy. V prostorách divadelních je kontrastně zvolena černá barva, která svým velkoplošným použitím vytváří kulisu a cílí pozornost návštěvníka k uměleckému projevu.