Žerotínský zámek Nový Jičín

Architektonická studie, projektová dokumentace - expozice

Zadáním návrhu byl ideový, formální a vizuální návrh interiéru části 1.NP Žerotínského zámku. Žerotínský zámek projde v budoucnu stavebními úpravami interiéru i exteriéru, na které budou navazovat úpravy spojené s konkrétními funkcemi jednotlivých vnitřních prostor – kavárenské prostory, pokladna a recepce muzea, expoziční místnosti a příslušné hygienické zázemí.

Intencí bylo vytvoření návrhu, který půjde po vzoru nově navrženého portálu do vnitrobloku muzea cestou kontrastu původních konstrukcí a moderních nových prvků s respektem vůči historické hodnotě celého komplexu i jednotlivých detailů. To vše je navrženo s ohledem a důrazem na co nejkomplexnější prezentaci expozice s využitím moderních technologií, které návštěvníkům zprostředkovávají rozsáhlé informace, vizuální, sluchové i haptické vjemy.