Administrativní budova VŠB – TUO CPIT – TL4

Architektonická studie

Projekt pro vybudování nových laboratorních a administrativních prostor v areálu kampusu VŠB – TUO. Důležitým aspektem v procesu návrhu byla implementace stavby na stávající základovou desku dnes stojícího parkovacího domu, který bude demontován. Zadáním bylo vytvořit laboratorní prostory doplňující vedlejší budovu CPIT-TL3. Administrativní budova je rozdělena komunikačním jádrem se schodištěm a technickým zázemím v centru dispozice. Hlavní jádro je obklopeno laboratorními prostorami a prostorami s využitím pro kanceláře nebo zasedací místnosti. Koncepčně se celá budova poměrově rozšířila a zvýšila podlahovou plochu pro potřeby laboratoří a kanceláří. V interiéru je navržen dominantní prvek ze systému tzv. skříňopříček, které oddělují komunikační plochu a plochu kanceláří, laboratoří nebo zasedacích místností. Architektura navrhované administrativní budovy se snaží stylově navázat na sousední objekt tak, aby se oblast vizuálně sjednotila. Dále se v rámci návrhu a konceptu navrhla okružní komunikace polygonu pro testování autonomních aut. Tento okruh bude oddělen od přístupových komunikací v rámci testování aut a napojení bude řešeno vedle nově navrženého parkování. Architektonické řešení fasády stavby je navrženo dělením na výšková a horizontální pásma. 1.NP je navrženo v šedém odstínu, 2.NP, 3.NP a 4.NP jsou navržena v čistých bílých hmotách, ze kterých vychází dvě skleněné fasády doplněny o fasádní perforovaný plech, který opticky propojuje obě budovy CPIT – TL3 a CPIT – TL4.