Technické muzeum osobních automobilů Tatra – Nová budova

Architektonická studie

Hlavní ideou při objemovém návrhu byl odkaz na progresivní aerodynamický tvar automobilů Tatra. Objem muzea je tvořen dvěma hmotami. Hlavní má rotační tvar o proměnném průměru 42 – 44 m a výšce 18 m. Na tuto hlavní hmotu navazuje nižší hala proudnicového tvaru. Hlavní část v sobě ukrývá otevřený prostor (dóm), který je po obvodu lemován rampou, která spojuje vstupní podlaží se střechou. Ve střední časti jsou umístěny osobní výtahy do kruhu, ze kterého jsou zpřístupněny. Nižší část je dvoupodlažní. Druhé podlaží je vizuálně a prostorově propojeno s nižším podlažím prostupem s ochozem (galeriíí). V podzemí jsou navržena parkovací stání.

Návštěvnici se do muzea osobních automobilů mohou dostat dvěma způsoby. Jednak z náměstí hlavním vchodem a nebo z podzemních garáží. V obou případech se návštěvnici dostanou do velkorysého veřejného prostoru a poté mohou pokračovat výtahy až do nejvyššího podlaží, odkud začíná průchod expozicí. Již cestou vzhůru budou moct návštěvníci obdivovat exponáty umístěné na rampě, která se vine po obvodu celého domu. Po zmiňované rampě pak návštěvník sestupuje po expoziční trase do nižších podlaží.