Technické muzeum osobních automobilů Tatra Kopřivnice

Architektonická studie, projektová dokumentace

Zadáním a cílem projektu byl návrh obnovy, revitalizace a aktualizace expozice muzea osobních automobilů Tatra. Nutná potřeba této obnovy je vizuálně znatelná již několik let, avšak po přestěhování expozice nákladních automobilů Tatra z řešené budovy do nově zrekonstruovaného objektu se prohloubil rozdíl návštěvnosti mezi těmito dvěma ústavy.

Cílem je tedy koncept opravy interiéru, který by se vyrovnal a připodobnil pojetí expozice muzea nákladních automobilů po vizuální i technologické stránce s ohledem na ekonomiku a časový rámec životnosti daný technickým stavem samotné budovy. Návrh se proto snaží zlepšit estetickou kvalitu celku pro zajištění reprezentativnosti s co nejméně rozsáhlými úpravami a úpravami nepodléhajícími povolovacímu procesu.