TATRA SHOWROOM

Architektonická studie

Pro SHOWROOM TATRA TRUCKS je v návrhu využit a rekonstruován objekt stávajícího překladiště, kde byly nákladní automobily nakládány na železniční vagony.

Objem objektu je z velké části definován stávající konstrukcí – ocelovými rámy o rozponu 18 m a výšce 11 m. Rámy jsou rozmístěny v modulu 6 m. Celková délka haly je 97 m. Hala je tvořena dvěma dilatačními celky. Pro showroom Tatra Klasik je využita severní třetina stávající haly.

Stávající ocelová konstrukce bude zabalena do izolačního pláště s výraznými prosklenými štíty. Jednoduchá hmota haly bude prolomena dvěma výraznými vstupy. První má sloužit jako vstup do prostoru možných budoucích dílen a učeben umístěných v jižním dilatačním celku, druhá jako vstup pro veřejnost a vjezd pro prezentovaná vozidla v SHOWROOMU TATRA TRUCKS v severním dilatačním celku. Z prostoru proskleného zavětří obou vstupů bude výhled na prezentovaná vozidla. Do haly bude na nadpoloviční ploše půdorysu provedena vestavba druhého podlaží. V části showroomu nákladních automobilů zůstane prostor otevřený až do stropu. Důvodem je využití stávající jeřábové dráhy pro manipulaci s těžkými díly. Ve druhém nadzemním podlaží showroomu vznikne galerie a prosklená zasedací místnost s výhledem na prezentovaná vozidla.