Sportovní hala v Krmelíně

Architektonická studie, projektová dokumentace

Jedná se o návrhovou architektonickou studii a projekt rekonstrukce suterénu sportovní haly TJ Sokol Krmelín. Důvodem rekonstrukce suterénu byla potřeba zvětšení kapacity šaten, rozdělení na jednotlivé funkční části, změny v dispozici vedoucí k přidání nových funkcí a celkový nevyhovující stav zázemí haly. Podlaží je členěno do jednotlivých funkčních zón. Na vstupní část navazuje zóna sportklubu s rozšířeným zázemím, které obsahuje dostatečně dimenzovanou kuchyni a skladovací prostory. Navazující komunikační koridor obsahuje veřejné toalety a 5 prostorných šaten s hygienickým zázemím. Vedle vstupní části je navržen samostatný vstup do nově přesunuté posilovny s potřebným hygienickým zázemím, sklady, technickou místností a šatnou se saunou. Přesunutím původní posilovny vznikl multifunkční prostor pro různé sportovní aktivity. Koncepčně jsou všechny prostory suterénu řešeny v bílých odstínech s doplňky červené barvy, jako odkaz na sokolské barvy. Předměty a vybavení jsou rovněž designově pojaty se zachováním sokolské identity.