Sídlo firmy HSF system v Plzni

Architektonická studie

Jedná se o návrhovou architektonickou studii rekonstrukce původní industriální haly na nové sídlo společnosti HSF system a.s. s příslušnými nájemními skladovacími prostory v Plzni.

Hlavním cílem návrhu je snaha o zachování původního charakteru a hodnot stávajících objektů. Původní objekty jsou kontrastně doplněny novými hmotami střešní nástavby a skladovací haly, které mají, oproti zachovávání historických prvků a celkovému industriálnímu vzhledu stávajících objektů, působit současně, minimalisticky a odlehčeně, avšak v harmonickém vztahu k původnímu.

Studie rekonstrukce nabízí administrativní budovu určenou pro sídlo firmy HSF system a.s. s potřebnými skladovacími prostory a kapacitami. Dále jednotlivé nájemní skladovací prostory pro externí firmy. Návrhem nové skladovací haly v rámci areálu je možno využít pro komerční účely až 5 různých typů skladovacích prostor. Funkčně jsou jednotlivé objekty rozděleny tak, aby fungovaly samostatně.