Muzeum nákladních automobilů Tatra – expozice

Architektonická studie, projektová dokumentace

Jde o studii, která ukazuje realistický pohled na připravovaný projekt Studie implementace interaktivních a multimediálních aplikací pro Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice. Snahou bylo ukázat vše, co je potřeba k vytvoření studie, která by Vám měla ukázat přesné nastavení, funkčnost, reálnost a popřípadě i odhalit chyby, které vznikly během realizace stavební části, plánování ustavení exponátů, volby vizuálních prvků, použití grafiky a věcí, které doslova ovlivňují celkový dojem z připravované expozice. Toto doplní technologie, která mění současný pohled na již existující expozice.

Díky vizualizacím jsme mohli začít plánovat implementaci technologií – především AR (augumented reality), videomappingu, popřípadě VR technologie. Technologie jsou nasimulovány v co nejvíce reálném pohledu tak, jak budou fungovat v celé expozici a na jednotlivých exponátech, které k tomu budou vhodně vybrány. Aby nedošlo pouze k nárazovému zpestření vystavených exponátů, je dříve zmiňovaná technologie prezentace v návrhu aplikována na přibližně 90 % celé expozice.

Celková myšlenka je postavena na základním zobrazení – rozšíření odborných textů s AR technologií (aplikací), které budou nabízet jednotlivé exponáty v rámci jejich textových specifikací a výběrem vhodných exponátů. Následně se pak určí využití pro zobrazení dalších prvků AR, jako jsou videa, 2D animace, fotografie, 3D modely, audio, nebo videomapping.