Hukvaldský zámek – expozice

Architektonická studie, projektová dokumentace

Zadáním projektu byl návrh studie expozice v Hukvaldském zámku. Ambicí muzejní expozice bylo představit hukvaldskou oboru jako svébytný ekosystém v jeho dějinném vývoji i přirozených proměnách přírodních procesů. Expozice může vyprávět příběh vývoje kulturní krajiny, příběh vzájemného vztahu člověka a krajiny a současně může být reflexí o vnímání odlišnosti.

Formální návrh mobiliáře a navazujících vnitřních prostor budoucí expozice vychází z původních materiálů a architektonické formy samotné budovy hukvaldského zámku.

Vnitřní vybavenost ve všech třech podlažích opírá primárně o dřevěné prvky a podobné materiály, které vizuálně a pocitově doplňují stávající prvky a okolní konstrukce. Stejným principem byla vybírána i barevnost, která evokuje zemité a přírodní odstíny, jež zároveň principiálně podporují i téma samotné expozice a vzdáleně odkazují k lesnímu prostředí. Zvolená kombinace barevného spektra a použitého materiálu zajistí vizuální propojení všech místností a vzájemně je propojí v rámci jednotlivých pater. Z výše zmíněných aspektů vychází priorita volby grafického designu, který bude procházet nejen celou expozicí, ale bude propojen i s marketingovými účely a bude tak přímým provázáním se všemi ostatními prostory a funkcemi v rámci budovy. Tímto bude dosaženo vizuálního a myšlenkového propojení expozice s celkovým konceptem rekonstrukce Hukvaldského zámečku.