Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem včetně zázemí organizace domov TuTo

Architektonická studie

Jedná se o urbanisticko-architektonickou studii Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, včetně zázemí organizace Domov TuTo.

Navržená hmota převážně reaguje na charakter okolní zástavby, na umístění vzhledem ke kontextu ulice a snaží se plošně včlenit do částí pozemku, které nejsou omezeny danými ochrannými pásmy. Zároveň se objekty snaží maximální možnou mírou využít orientaci ke světovým stranám a získat co největší osluněnou plochu. Jedná se o dva typologicky jednoduché domy, otočené od sebe o 90°. Hmota domova seniorů leží podélně s osou ulice Na Mýtě a slouží jako zvuková a vizuální bariéra vůči okolí, společně s hmotou objektu DZR vytváří uzavřený soukromý vnitroblok obklopený objekty a zelení. Hmota budoucí stavby se snaží jasně definovat jednotlivé funkční zóny pozemku, dodržovat uliční čáru přilehlých objektů při respektování výšky a typologie okolní zástavby převážně bytových domů.

Objekt se svou hmotou snaží co nejvíce držet kompaktního tvaru z důvodu jednoduchosti výstavby, ekonomické a energetické nenáročnosti objektu. Tento kompaktní tvar je zároveň zvolen pragmaticky, aby působil minimalisticky, vhodně zapadl do kontextu dané lokality, nenarušoval okolí a obsáhnul v logických vazbách rozsáhlý stavební program.

Hmota se tváří jednoduše, čistě, přívětivě, otevřeným dojmem vůči okolí i do vlastního pozemku. V rámci návrhu jsme se snažili o nabídnutí co největší plochy uživatelům jednotlivých pokojů i společných ploch na relativně omezené využitelné výměře. Pokoje nabízí komfortní prostor pro život s přidanou hodnotou, otevřenými pavlačemi po obvodu obou objektů pro rozšíření pobytového prostoru, které slouží jako komunitní komunikační koridory a zároveň přirozené krytí proti slunečnímu svitu.

Materiálové nastavení reaguje na místo, na kterém je daný tvar navrhován. Zeleň na hranici pozemku tvoří přírodní clonu, zelenou bariéru, která vizuálně odděluje navrhované objekty vyššího charakteru od zástavby nízkých rodinných domů. Pro objekt je následně použita kombinace bílé omítky, přiznaného betonu a skleněných výplní s rámy ze dřeva.