Bytový dům a administrativní budova Cihelní Park

Architektonická studie, projektová dokumentace

Jedná se o návrhovou architektonickou studii dvou objektů, novostaveb bytového domu a administrativní budovy na ulici Cihelní v Ostravě.

Hlavními aspekty a cíli návrhu bylo vytvořit uzavřený bezpečný areál, který bude sloužit pro administrativu a bydlení. Současným cílem byla snaha oživit a dodat potřebný impulz v dnešní době zapomenuté lokalitě ulice Cihelní, která má však bohatou minulost a v současné době vysoký potenciál rozvoje.

Návrh reaguje na historii místa, širší i bližší kontext, celkové zasazení stavby do jejího okolí, jako je zejména navázání na čitelný původní blokový systém lokality, připodobnění se stávající historické i průmyslové zástavbě či vhodné orientování jednotlivých objektů ke světovým stranám. Při navrhování bylo využito rovinatosti terénu a možnosti pracovat s prostorem vnitrobloku, který v návrhu hraje významnou roli a vytváří vnitřní uzavřený areál.