Černá Kostka

Digitalizace - 3D vizualizace

Pro potřeby prezentace návrhu knihovny Černá kostka byly zpracovány výstupy, které mají lidem blíže přiblížit jak samotný návrh, tak funkční rozdělení objektu.

Byla zpracována nová zjednodušená studie interiéru s nastíněním nových dispozic vzhledem k novým požadavkům na instituci, která má být nejen knihovnou, ale také moderní institucí zaměřenou na rozvoj, technologie a inovace. Pojímá tak všechny potřeby, které má v dnešní době moderní knihovnictví nabídnout. Mezi funkcemi, které se zde mají nacházet jsou rozsáhlý knižní fond, konferenční sál, více než 20 samostatných a skupinových studoven, kino, zasedací místnosti, makerspace a kreativní dílna pro nové technologie, nahrávací studio, digitalizační laboratoř, učebny, kavárna, prostor pro malé děti a mnoho dalších zajímavých a užitečných věcí a prostor.

Nově byly zpracovány 3D vizualizace exteriéru, představení funkce jednotlivých pater od partéru až po střechu, brožura s detailnějšími informacemi, které zahrnují všechny změny, kterými oproti původního projektu objekt prošel, ale také mobilní aplikace, která v sobě kromě zmíněného skýtá možnost bližšího prozkoumání 3D modelu.