Bytové domy Výhledy

Architektonická studie

Jedná se o návrhovou architektonickou studii třech bytových o celkové výměře 3 023 m2 v obci Hošťálkovice. Hlavními aspekty a cíli návrhu bylo vytvořit komfortní bydlení s výhledy na panoramata Bes­kyd. Návrh reaguje na celkové členění stavby vůči světovým stranám. Dané území je mírně svažité a nabízí kvalitní bydlení a občanskou vybavenost a služby. Důležitým aspektem v procesu návrhu byla implementace stavby do okolní zástavby. Bytový dům A a C jsou navrženy do výšky dvou pater a urbanisticky navazují tímto způsobem na rodinné domy a na vedlejší statek. Postupně hmoty bytových domů gradují k celkovému tě­žišti všech částí.

V rámci návrhu a konceptu se pracovalo se zasazení všech hmot stavby do terénu z důvodu celkové výšky všech bytových domů. Všechny bytové domy mají přístup z 1. podzemního podlaží, kte­ré je umístěno o 2 m níže oproti hlavnímu parkovišti. Architektonické řešení bytových domů je řešeno dělením na výšková pásma. 1.PP je navrženo v tmavších odstínech, 1.NP a 2.NP jsou navrženy v čistých bílých hmotách doplněných jemnými liniemi na fasádě, 3.NP a 4.NP je navrženo v tmavších odstínech z fasádního plechu. Každý bytový dům je rozdělen komunikačním jádrem, které je řešeno exteriérovým schodiš­těm s výtahovou šachtou. Koncepčně je schodiště navrženo jako vzdušná hmota, která odleh­čí mohutnost bytových domu v celkovém měřítku.