Bytový dům Koksová

Architektonická studie, projektová dokumentace

Projekt řeší stavební úpravy stávajícího bytového domu ve Slezské Ostravě na ulici Koksová.

Navrhované úpravy mění typ střešní roviny ze sedlové na plochou. Rekonstrukce počítá se změnou podkrovního prostoru na klasické patro s bytovými jednotkami.

Architektura navrhovaného bytového domu se snaží zachycovat moderní tendence s návazností na celkový vývoj dané oblasti. Centrální vstupní část je v návrhu rozdělena od ostatních ploch fasády. Vstup bude rozlišen šedou betonovou fasádní stěrkou. Okenní otvory budou z větší části zvětšeny a doplněny novými výplněmi a skleněným zábradlím. Cílem bylo vytvořit několik bytových jednotek o velikosti max 2+kk.

Součástí projektu je i návrh interiérového zpracování jednotlivých bytových jednotek. S ohledem na nižší metráž jednotlivých místností byly vybrány světlé barvy větších vertikálních ploch pro optické zvětšení prostorů. Pro zajištění pocitu přívětivosti a útulnosti bylo zvoleno středně světlé dřevo jak na podlahy, tak na část nábytku. Celým návrhem pak prostupují kruhové detaily a zelené doplňky, čímž interiér získává svůj vlastní charakter.