Bruntálský zámek

Architektonická studie, projektová dokumentace - Vstupní část

Projekt řeší vstupní prostory a zázemí pro zaměstnance i návštěvníky Bruntálského zámku.

Formální návrh vybavení interiéru a celkové vizuální nasta­vení rekonstrukce vnitřních prostor dotčených místností reaguje na stávající architektonickou hodnotu budovy. Monumentální klenutý hlavní vstupní prostor byl inspirací pro základní principy konceptu – vertikalita, otevřenost, důstojnost. Nové prvky a konstrukce se pak vůči původnímu vymezují střídmostí a minimalismem pro pravdivost časového ukotvení prováděných úprav a pod­poření estetického působení historických konstrukcí. Architektura objektu také pro návrh definovala materialitu, která dodržuje použití světlých barev v hlavních plochách a tmavého dřeva pro žádoucí kontrast doplňujících prvků. Masivní dřevo kromě přímého navázání na stávající prv­ky dodá jednotlivým místnostem zemitý hřejivý akcent a v návštěvníkovi, který s ním bude přicházet do přímé­ho kontaktu, přirozeně podpoří pozitivní pocit respektu k celkové hodnotě budovy. Dřevěné prvky lze zároveň i po letech zrenovovat bez nutnosti pořizování nového vybavení. Detaily nových konstrukcí a drobného vybave­ní jsou navrženy z mosazi, která oživuje celkový dojem a podporuje zmiňované principy návrhu.