Bruntálský zámek

Architektonická studie, projektová dokumentace - expozice

V rámci obnovy expozice lesnictví na Bruntálském zámku a Kosárně, kdy za úkol bylo přiblížit problematiku lesnictví a lesního společenství skrz novou technologii AR a VR, nebo jinou technologii, byl vytvořen koncept cílený na zlepšení a rozšíření obsahové části a vylepšit tak způsob zobrazení a vstřebání nových informací expozice. Pro expozici byly vyčleněny 3 místnosti na Bruntálském zámku a místnost Kosárna v Karlovicích, nedaleko od Bruntál­ského zámku.

Původní expozice byla tvořena z dermoplastických preparátů, které vyžadovaly krytování ve formě rozměrných vitrín, které uchovávají jednotlivé expozice daných společenství a chrání je před opotřebením a zničením vlivem prachu a mechanického poničení. Zajišťují tak bezúdržbové užívání. Z důvodu rozměrných vitrín přichází expozice o prostor a další možné obohacení expozice, která je místy přeplněná, nebo vykazuje vysoké opotřebení a stáří. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na maximalizaci obsahové části, zobrazovací technologii AR, její využití a samozřejmě technologii VR, která bude přibližovat reálné prostředí a společenství.

Expozice je tvořena systémem z odsvícených panelů, které jsou vyplněny tištěnou napínanou plachtou. Ostatní grafika je pak tištěna na lepenou fólii. Grafika je jednotná a zachovává koncept, který je zpracován do aplikace podporující AR (rozšířenou realitu), doplněnou o edukaci rozdělené do věkových kategorií.