Administrativní budova na ul. Trocnovská

Architektonická studie, projektová dokumentace

Zadáním projektu byla rekonstrukce chátrajícího bytového domu na ulici Trocnovská, který se nachází v blízkosti centra Ostravy. Budova byla dlouhodobě opuštěná a jevila důsledky nepovedené snahy o zrekonstruování objektu. Příkladem jsou zbytečně zazděné okenní otvory, nesmyslně řešené dispozice jednotlivých podlaží, špatná řešení světlých výšek otvorů, které propojují jednotlivé místnosti i společné prostory, laciná plastová okna. Na mnoha místech se zřetelně projevovala neodborná technická i technologická řešení.

Cílem projektu bylo vrátit budově co nejpříznivější vzhled, obnovit využívání celé stavby a začlenit ji do jejího okolí jak funkčně, tak architektonicky. Návrh počítá s dvojí funkcí, která se může měnit dle aktuální potřeby v rámci rozvoje oblasti. Jednotlivé jednotky se tak budou moci v budoucnu využít jak pro bydlení, tak pro administrativní účely.